Facilitator/Workshops

Facilitator/Workshops

”Gun och Jenny har på fantastiskt vis lyckats öppna nya perspektiv hos oss som ledningsgrupp, som hjälpt oss att få ökad förståelse på många plan och som givit oss trygghet och extra arbetsglädje inför framtida utmaningar”.

Peter Kylin

VD, NellPat AB & Hynell Patenttjänst AB

Med det strategiska styrelsemötet i fokus

Är det dags att ta företaget till nästa nivå? Då är det viktigt att ta tag i styrelsearbetet. Med en neutral extern facilitator lyfts alla i styrelsen fram och kan tänka fritt utanför ramarna. Det ger styrelseordföranden en möjlighet att delta och vara engagerad i mötet.

Utvecklat ledningsgruppsarbete

En stark, enad och välfungerande ledningsgrupp utgör en konkurrensfördel. Värdet med den här insatsen är att ni ska få en ledningsgrupp som tillsammans agerar som en ”helhet”. En trygg grupp som nyttjar varandras styrkor, samverkar och skapar ett bättre resultat.

Internt varumärkesbyggande

För företag och organisationer där medarbetarna har många direktkontakter med kunderna kan medarbetarna vara en enorm tillgång i byggandet av varumärket. Med MACAT som extern facilitator kan era medarbeta få stöd för att förstå värdet av detta. Syftet med insatsen är att ni ska få fler ambassadörer och ”säljare” av era produkter och på så sätt kunna nå fler kunder.

Värderingsarbete kring organisationskultur

Satsningar på organisationskultur ger goda affärsresultat. De som kommit långt i sitt värderingsarbete vill i hög grad fortsätta arbetet. Värdet med den här insatsen är att skapa engagemang, kreativitet och energi genom att tillsammans arbeta fram de värderingar och förhållningssätt som ska prägla organisationskulturen. Arbetet leds av oss som extern facilitator.