Interna ledarskapsprogram

Interna ledarskapsprogram

Intern ledarskapsutbildning, passar de företag som har flera ledare som vid samma tidpunkt behöver denna form av kompetensutveckling. Med ett internt ledarskapsprogram får du som kund förutsättningar att själv driva och genomföra förändringar utifrån dina/era utmaningar, behov och möjligheter. Vart vill ni? Hur vill ni må? Vart är ni i dag? Vad behöver era ledare? Vad behöver era medarbetare från era ledare? Hur är kommunikationen egentligen? Vad är det som inte fungerar? Vad är det som fungerar? Hur vill ni att ert ledarskap ska uppfattas? Vilka mål och riktlinjer vill du ha hjälp med att nå ut med i organisationen? Vi är genuint intresserade av att skapa ett bra resultat tillsammans med er och era medarbetare. Därför tar vi reda på hur det faktiskt är, vad du vill uppnå och var du vill förmedla ut till dina ledare och din organisation med den här utbildningsinsatsen. Vi ställer de här frågorna till dig. Sedan är vår rekommendation att vi åker ut och träffar ledare och medarbetare ute i verksamheten innan vi sedan tar fram ett förslag på ett skräddarsytt upplägg och innehåll för just din organisation. Olika organisationer har olika förutsättningar. Ni väljer själva hur stor eller liten ni vill göra er skräddarsydda insats. Vi hjälper er gärna utifrån de förutsättningar ni har. Det är ett praktiskt inriktat program – ”hands on”, med uppgifter och situationer hämtade ur er egen vardag.

Ett internt ledarskapsprogram kan ge er

 • Ett tydligare gemensamt målfokus om vart företaget är på väg och vad ledningen vill
 • En ökad förståle för företagets situation på marknaden
 • En nödvändig beteendeförändring som får ert förändringsarbete att ge resultat i praktiken
 • Ledare som kan ge feedback
 • Ledare som har modet att ta beslut
 • En ökad förstålse för var och ens situation och vad man behöver ta tag i
 • Förståelse för vad som behövs för att väcka individers vilja och ansvarstagande
 • Medarbetarsamtalen som är värda namnet
 • Ledare och medarbetare som hjälps åt och samverkar
 • Ledare som hjälps åt och tar hjälp av varandra
 • På sikt, mer engagerade medarbetare, som bidrar till förbättringar och mål
 • Ett bättre arbetsklimat och bättre resultat

För vilka
Programmet riktar sig till alla organisationer som har ledare. Det kan vara den mindre organisationen där ni har ett fåtal ledare eller den stora organisationen. Vi gör gruppindelningen tillsammans med er för att nå maximalt resultat.

Bakgrund till utvecklandet av detta program
Det här programmet är framtaget efter önskemål från organisationer som först skickat deltagare till MACAT:s Det moderna ledarskapet och som sedan har vänt sig till oss med önskan om en gemensam insats för samtliga ledare i organisationen, där man kunde skräddarsy efter organisationens behov.

Så här kan ett upplägg se ut i grova drag

Programinnehåll

Dag 1. Tema Introduktion – ledarrollen i den framtida organisationen

 • Den framtida organisationen – introduktion av VD
  Förväntningar och klargörande av rollen som ledare i den aktuella organisationen
 • Vilka är mina utmaningar i ledarskapet
  Förutsättningar för bra medarbetarskap
  Den totala ledarrollen – leda sig själv, andra och verksamheten
  Förväntningar och klargörande av ledarrollen
  Förutsättningar för bra medarbetarskap
  Hur upplever jag rollen som ledare i den aktuella organisationen

Dag 2. Leda sig själv och andra

 • Självkännedom – bygga på unika styrkor och ta hänsyn till svagheter
  Insikt om hur jag påverkar andra
 • Beteende tillsammans med andra
  Eget val och ansvar
  Skapa medvetenhet om att välja beteende
  Grupputveckling – utnyttja de olika styrkorna i teamet
  Ökad kunskap om egen energi och drivkrafter
  Upplevelsebaserad övning

Dag 3. Förbättrad kommunikation

 • Framföra budskapet tydligt
 • Kommunikationens betydelse
 • Bli bekväm i att ge konstruktiv feedback
 • Ge utvecklande beröm
 • Utmanande kommunikativa situationer
 • Bryta mönster och ogynnsamma beteenden
  Kommunicera kundvärde
 • Vi lär oss enkla och praktiska verktyg för att kommunicera bättre

Dag 4. Effektivare möten, utvecklande medarbetarsamtal

 • Målsättningar
 • Olika typer av möten
 • Arbetssätt
 • Aktivt leda och bidra i möten
 • Utveckling av våra möten
  Utvecklande medarbetarförslag
 • Genomföra svåra samtal
  Kommunicera kundvärde
 • Vi lär oss enkla och praktiska verktyg för att kommunicera bättre
 • Sätta och nå utmanande mål

Dag 5. Leda i förändring och förbättringsverktyg för att utveckla den egna gruppen

 • Beslutsfattande
 • Praktisk konflikthantering – för att kunna gå in och lösa konflikter på den egna avdelningen
  Arbetssätt
  Aktivt leda och bidra i möten
  Förbättringsverktyg för att utveckla den egna gruppens arbete
  Verktyg för att jobba med kundnytta bland personalen på den avdelningen
  Jobba smart, genom förbättrat medarbetarskap

Arbetsmetod
Pågår under en längre period – förslagsvis 10 veckor, detta för att ha tid för såväl det ordinarie arbetet som hemuppgifter för praktisk tillämpning. Vi kan även lägga några av programdagarna i anslutning till varandra för att underlätta genomförandet. Vi varvar kortföreläsningar med övningar på individ – och gruppnivå med givande diskussioner från deltagarnas vardag.

Antal deltagare
Obegränsat – vi bryter ner arbetet i mindre grupper.

Avgift
Ta kontakt med oss, så startar vi upp en dialog och översänder sedan en offert.

Tid
Ni som kund kan välja att lägga denna investering på tidpunkter som ger minsta möjliga störning i er ordinarie verksamhet. Vi har ibland lagt varje dag från lunch till lunch, då vår kund velat ge möjlighet för en gemensam kvällsaktivitet. Ibland har det varit på dagtid – Du som kund bestämmer vad som passar er bäst.

l

Offert på Internt ledarskapsprogram

Fält markerat med * är obligatoriska.