Organisationsanalys

Organisationsanalys

Insiktshjulet

Hur fångar ni det som är relevant och viktigt? Genom att ställa ett stort antal frågor och hoppas att de som svarar tolkar dem på samma sätt som ni? Och vet ni att ni ställer rätt frågor? Och i nästa steg – hur får alla samma bild av resultatet? Vår organisationsanalys Insiktshjulet innebär att vi frågar öppet och ostyrt. Resultatet av deltagarnas svar visas sammanställt i ett ordmoln.

Ta pulsen på Ert företag

Vi har intervjuat över 3 500 ledare och medarbetare i svenskt näringsliv. Det gör att vi känner igen när det finns förbättringsmöjligheter. Under en dag intervjuar vi ledningen, VD:n och personalen. Utifrån vår studie gör vi en organisationsanalys och sammanfattar våra iakttagelser i en rapport. Rapporten innehåller tips och idéer som går i linje med vad ert företag vill uppnå.