Insiktshjulet

Fånga det som är viktigt och intressant!

Ordmoln
Vad uppfattas som positivt och negativt på ert företag? Resultatet av deltagarnas svar visas sammanställt i ett ordmoln. Ju större ord desto fler har uttryckt detta. Grön färg visar att uttrycket uppfattas positivt, rött negativt.Ordmoln

Hur fångar ni det som gör skillnad? Genom att ställa ett stort antal frågor och hoppas att de som svarar tolkar dem på samma sätt som ni? Och vet ni att ni ställer rätt frågor? Och i nästa steg – hur får alla samma bild av resultatet? Vår undersökningsmetod Insiktshjulet innebär att vi frågar öppet och ostyrt. En frågeställning täcker in ett område som brukar kräva många frågor i traditionella undersökningar. Med Insiktshjulet får deltagarna själva besluta vilka frågor och områden som är relevanta. Det speglar varje enskild individs åsikt och spontana uppfattning om ett specifikt ämne, pay-off eller ett varumärke. Deltagarna får dessutom värdera det som de själva upplever som kännetecknande eller viktigt. Respondenterna får även motivera sina egna svar och det ger ett stort material av förslag och idéer.

De öppna svaren grupperas ihop i kluster vilket gör undersökningen mätbar, mellan grupper och över tiden.

 


Exempel på frågeställningar
  • Vet ni vad kunderna upplever är era svagheter och styrkor – egentligen?
  • Har ni missat något viktigt som kan vara svårt att få fram med riktade frågor?
  • Vill ni bara mäta hur trevliga kundtjänsthandläggaren är eller fånga upp helhetsintrycket?
  • Vad tycker medarbetarna kännetecknar Företaget?
  • Vad tycker medarbetarna att de behöver för att göra kunderna nöjda?
  • Vad tycker kunder/konsumenter kännetecknar Varumärket?

 

Rapportmaterial
Resultatet presenteras i Ordmoln, Klusterdiagram och listor med motiveringar och förbättrings- förslag. Materialet sammanfattas i rapport i Powerpoint.

 

 

l

Offert

Är du intresserad av att genomföra ett Insiktshjul är du varmt välkommen med din förfrågan. Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med en offert eller kontaktar dig och pratar igenom dina behov.   

Fält markerat med * är obligatoriska.