Anlita en Interimschef

Situationen då man väljer att anlita en Interimschef varierar.
Under en flexibel tidslängd, får ni tillgång till en person med lång tidigare erfarenhet från liknande situationer. Kostnaden för att använda en Interimschef är totalt sett mycket kostnadseffektiv. Utan vare sig uppstartskostnader eller kostnader för avveckling betalar ni enbart för utfört arbete. En erfaren Interimschef medför kort startsträcka och således omedelbar effekt.

En interimschef från MACAT fungerar som en katalysator som ger ditt företag ett riktigt lyft. Ni kan få hjälp med att driva ett förändringsarbete med ett tydligt resultat. Resultatet kan vara förbättrad sammanhållning, mer självgående ledare, medarbetare med större självförtroende, mer struktur, utvecklat ledningsgruppsarbete, ökade debiteringsnivåer och en mer säljorienterad organisation. Det övergripande målet i de flesta av våra uppdrag är ökad lönsamhet och handlingsplanen dit ser olika ut beroende på nuläge, förutsättningar och resurser. I uppdragen använder vi vår långa praktiska erfarenhet av företagsledning och tar ledarskapsteorin till praktiskt genomförande och når resultat.

Upplägg
Uppdraget formulerar vi tillsammans och vi kommer där överens om vilka resultat som ska uppnås och hur underhands rapporter ska ges.

Boka möte
Kontakta oss för att diskutera upplägg och prisbild.

Boka möte

Är du intresserad av en anpassad insats formad efter ditt företags unika behov är du varmt välkommen med din förfrågan. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och pratar igenom dina behov.

Fält markerat med * är obligatoriska.