• Vad är det som gör skillnaden mellan ett framgångsrikt projekt och ett mindre lyckat projekt?
  En av de viktigaste faktorerna för ett projekts framgång är projektledaren!
  Ni kan ha de mest fantastiska idéerna och alla tänkbara resurser, men har ni inte en erfaren projektledare, med stor målfokusering och driv så minskar möjligheterna att projektet lyckas. Vi tar rollen som projektledare och driver och genomför projekt med tydliga resultatmål. I projekten tillför vi en stark idérikedom, målfokus, driv, förtroende och ett stort engagemang och intresseväckande både hos medverkande och hos media. Vi hanterar även de framgångsfaktorer som ligger utanför själva projektprocessen, som handlar om all typ av kommunikation, ledarskap och muntligt framförande. Vi driver projekten tillsammans med er och ni kan välja att ta hjälp i olika projektskeden som:

  Idéfas – Ni får hjälp med idérikedom, kreativitet och nya perspektiv.
  Planeringsfas – Praktisk planering av vilka aktiviteter som behöver styras upp
  Beskrivningsfas – Ni får hjälp med att formulera och skriva projektet.
  Genomförandefas – Här bidrar vi med målfokus, mod, starkt driv, relationsbyggande och alternativa vägar att ta sig mot målet.
  Redovisningsfas – Vi kan ta rollen som facilatorer och leda workshops när resultatet ska presenteras.

Vi har gått in som projektledare i olika typer av projekt och i olika skeden.
Du kan välja att ta hjälp i enskilda projektskeden som du kanske tycker är särskilt utmanande, tidskrävande, svåra eller av annan anledning vill lägga ut på en extern erfaren projektledare. Du kan även få hjälp med projektledning hela vägen från ”ax till limpa”.

Vi har varit projektledare för en mängd olika projekt med olika inriktning, komplexitet och storlek. Här kommer ett litet axplock av projekt där vi varit projektledare.

 • Den innovativa mötesarenan – Ett samverkansprojekt mellan norska och svenska företag i syfte att hjälpa små och medelstora företag att göra bättre lokala, regionala och internationella affärer. Projektet gav mätbara resultat i form av ökad samverkan lokalt, regionalt och internationellt. Det skapade ett nätverk för informationsutbyte. Projektet skapade ett stort antal konkreta och mätbara affärer mellan svenska företag och emellan norska och svenska företag. Medverkande företag har frågat efter en fortsättning.
 • Lyftet – Projektägare, Handelskammaren Mälardalen. Ett projekt som riktade sig till företagare i syfte att öka omvärldsbilden för att växa på hemmamarknaden. I kombination med verktyg och ökad kunskap i interkultur och omvärldbevakning har deltagarna fått möjlighet att omvärldsbevaka sin egen bransch i ett internationellt perspektiv, genom att träffa företagen från den egna branschen i andra länder. New York och Barcelona besöktes. Bland de företag vi besökte i New York var bland annat Deloitte och Accenture.
 • Näringslivsdagen Tema Jakt – Ett näringslivsprojekt som genomförts 5 år i följd, med allt fler utställare och besökare. Syftet med näringslivsdagen är att främja Karlskoga och regionens näringsliv och bidra till att ett ökat antal affärer görs mellan regionens företag. Näringslivsdagen har haft olika tema, med föreläsare som ligger på framkant inom sina områden. Jenny Johansson är projektledare. Näringslivsdagen har varje år haft över 200 deltagare och besöks av främst företag. Projekten har genererat resultat i form av nya kontakter och ett stort antal affärer mellan deltagande företag.
 • Rustad för affärmässighet – Projektägare, Länsstyrelsen i Örebro. Ett projekt i syfte att rusta kvinnliga företagare i affärsmässighet för att öka deras förmåga att jobba för ökad lönsamhet, långsiktig överlevnad och tillväxt. Projektet genomfördes 2009 och 2010 med 30 deltagare varje år. Uppnådda resultat bland deltagande företag är ökad försäljning, förbättrat resultat, nya kunder, ny anställningar. Vårt projekt valdes ut som ett framgångsprojekt av 200 genomförda projekt, med omdömet idealt programupplägg. Mer om projektet går att läsa i forskarrapporten kvinnor utvecklar kvinnor

 

 

l

Offert på få hjälp av en projektledare

Är du intresserad av en anpassad insats formad efter ditt företags unika behov är du varmt välkommen med din förfrågan. Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med en offert eller kontaktar dig och pratar igenom dina behov.

Fält markerat med * är obligatoriska.