Medarbetarenkäter

Den enskilda medarbetaren spelar en viktig roll i varje företag och organisation. Det är medarbetarna som står för utveckling, kvalitet, service och leverans. Att må bra och trivas på sin arbetsplats är en förutsättning för att kunna prestera bra på arbetet. Hur dina medarbetare trivs på arbetsplatsen står i direkt relation till företagets resultat. Det är viktigt för organisationer att rekrytera och behålla bra medarbetare, ha medarbetare som arbetar engagerat i organisationen, och utnyttja de erfarenheter och kunskaper medarbetarna innehar för att driva organisationen framåt.

Medarbetarundersökningar är ett effektivt sätt att snabbt få reda på de tankar som cirkulerar på arbetsplatsen och används ofta för att mäta medarbetarnas trivsel och andra attityder. Medarbetarenkät kan vara en metod att fånga upp vad medarbetarna tycker. Det är en kvantitativ metod som sker via frågeformulär och som ger en dig en överskådlig bild av vad medarbetarna tycker. Metoden erbjuder dig ett alternativ till de djupintervjuer vi också genomför.

Men vad är syftet med dessa undersökningar? Vad kan man vinna på att genomföra en medarbetarundersökning?

Anledningarna till att du vill genomföra medarbetarenkät kan vara:

 • Få en helhetsbild av vad medarbetarna tycker
 • Få svar på vad som bör prioriteras
 • Behålla dina medarbetare
 • Få djupare förståelse för hur du kan attrahera nya medarbetare
 • Förstå hur du ska utveckla dina medarbetare
 • Skapa lojalare medarbetare
 • Hitta motiverande faktorer
 • Skaffa underlag för insatser du vill göra framåt

Dessa skäl gör att en medarbetarenkät är väl värd att investera i. För vem vill inte behålla sina medarbetare och attrahera nya medarbetare?

Genom att regelbundet genomföra medarbetarundersökningar kan en organisation få en klarare bild av vilka personalanpassningar som behövs och även bedöma effekter av olika insatser.

Vi erbjuder medarbetarundersökningar/NMI-undersökningar som kan justeras till just era behov och tillhandahålla ett resultatinriktat mätinstrument för er arbetsplats.

Exempel på frågor som behandlas i en medarbetarundersökning

 • Hur många av mina medarbetare är lojala?
 • Med mina begränsade resurser, var ska jag fokusera för att få störst avkastning och öka lönsamheten?
 • Hur hög är arbetstillfredsställelsen hos mina medarbetare?
 • Hur väl kommunicerar ledningen organisationens vision och mål till medarbetarna?
 • Hur minskar jag på bästa sätt personalomsättningen?

Upplägg och offert
Ta kontakt med oss om du tror att en medarbetarenkät kan vara intressant för dina behov

 

 

l

Offert på medarbetarenkäter

 

Är du intresserad av en anpassad insats formad efter ditt företags unika behov är du varmt välkommen med din förfrågan. Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med en offert eller kontaktar dig och pratar igenom dina behov.

Fält markerat med * är obligatoriska.