Macat brinner för och är intresserad av näringslivsutveckling, omvärldsanalys och trender.
Som en del i att bidra till utvecklingen och delta i formandet av framtiden möter vi och intervjuar personer med intressant erfarenhet, kunskap och nya perspektiv.
Det är många näringslivstoppar, forskare och andra personer som vi intervjuat i vår roll som projektledare och i andra typer uppdrag.

Kompentensutveckling

Politik

Förebild inom företagande

Drömaffär

Tomas Samuelsson och Magnus Espelund, Saab Dynamics

Max Söderpalm

Micael Dahlen

Vilka utmaningar står in inför?