Nå framgång

Att ha balans mellan karriär och privatliv, är den viktigaste faktorn för en framgångsrik karriär, något som flera globala undersökningar visar. På MACAT använder vi den insikten till att hjälpa ledare att ta ett helhetsperspektiv på sina liv och titta på hur de vill ha det både privat och i arbetet. Hur vill du må och vad vill du nå? Det handlar om att du ska vara ärlig mot sig själv och känna efter vad du verkligen vill.

En av världens mest framstående nu levande psykologer, Psykologiprofessorn Walter Mischell, framhåller vikten av att vilja. Vi kan påverka hur vi tänker och beter oss – vi kan forma våra egna liv. Han visar på vetenskapliga rön som stödjer teorin att den människliga naturen är flexibel och öppen för förändring och att det behövs brinnande mål som är starkt nog att driva ansträngning. Det gäller att ta reda på vad det där brinnande målet är för var och en.

När du vet vad det brinnande målet är – då kan du bestämma att göra det som krävs för att nå det!

Våra råd för att nå framgång:

 • Sätta och nå delmål och slutmål
 • Besluta – bestämma sig – målfokus
 • Sätta mål som du får slita lite för
 • Viktigt att du inte sätter mål under din kapacitet
 • Fokuserad, målinriktad, lite jävlar anamma
 • Göra det som krävs
 • Har du gjort allt för att ta dig till målet?
 • Ta ansvar, börja tänka, ”tar jag rätt beslut.”
 • Ha ett proaktivt förhållningssätt
 • Se insats kontra resultat!
 • Ge dig själv en chans att lyckas
 • Alltid fråga dig: Vad hade jag kunna göra bättre?
 • Påverka att det blir som du vill
 • Har du rätt vilja och attityd
 • Sist men inte minst – Fira en framgång!