Kompetensutveckling

Våra tjänster

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

Vi är leverantörer av strategisk kompetensutveckling. Våra arbetsmetoder präglas av en helhetssyn på människor och organisationer. Vårt förhållningssätt utgår från att bygga på dina och din organisations styrkor och att få individer att vilja och praktisk börja göra i praktiken. Vi månar alltid om att resultatet ska bli det du förväntar dig. Både när det gäller valet av en individuell insats eller en insats för din organisation. Därför tar vi alltid reda på nuläge och vilket resultat du vill nå. Vi ställer frågor och faktabaserar oss – sedan hjälps vi åt att välja en öppen utbildning som passar eller skräddarsyr en insats som svarar mot just ditt behov och det resultat du vill nå. Utbildningarna byggs på ”action learning” i seminarieform. Teori i kortföreläsningar varvas med grupparbeten med kreativa moment och löpande diskussioner där ni alla bidrar med era egna erfarenheter. De teorier och de förklaringsmodeller som vi använder vilar alltid på vetenskaplig grund, samtidigt som vi månar om att du ska få verktyg som vi av erfarenhet vet fungerar i praktiken. På det sättet blir det mycket ”hands on”. För att kvalitetssäkra våra insatser använder vi vår POA-modell, som innebär att vi skapar en långvarig relation med dig som kund. Relationen med dig startar redan innan utbildningens start, då du får översänt anpassat material som startar upp din förberedelse inför utbildningen. För att du ska komma igång ordentligt med nya beteenden, arbetssätt och verktyg får du stöttning i 3 månader efter utbildningens slut. Våra kunder är de som redan är bra och vill bli bättre – tillsammans gör vi er bättre!

“Jag fick insikt om hur jag kan använda min personlighet och mina styrkor i en säljsituation.”

Nytt beteende och konkreta upplevelser

Våra utbildningar för chefer, ledare och specialister är skapade för att ge de bästa förutsättningarna för att vara framgångsrik i nuvarande och kommande befattningar. Det är viktigt att inse att varje form av inlärning föregås av någon slags upplevelse. I våra utbildningar sker inlärningen i samspel med andra. Redan under din utbildning får du prova praktiska verktyg och du får tillfälle att prova på ett nytt beteende. Du får träna på situationer som vi plockat från verkliga case. Du får tillfälle att pröva det nya beteendet i praktiken och få en ny erfarenhet i form av en konkret upplevelse. När du upplever resultatet av ett nytt beteende som positiv, kommer du på sikt att bygga nya handlingsmönster i din ledarskapsutbildning vilket ger ett bättre medarbetarskap!