Vi har gjort över

3500 djupintervjuer

med ledare och medarbetare i svenskt näringsliv

Läs mer om våra utbildningar!

9 tips för att sätta dina mål

Tips!

Njut av din framgång.

“Glädje gör att vi lyckas”

“Var beredd att göra det som krävs”

“Ledarskapsutbildning, kompetensutveckling & affärsutveckling”

“Bestäm vilka kunder du vill nå!”

Ledarskapsprogram

Ledarskapsprogram – Det moderna och hållbara ledarskapet – för bra medarbetarskap och resultat. I höst genomför vi ledarskapsprogram företagsinternt och digitalt istället för öppna i RL.

Framtidsmodellen

Framtidsmodellen – En individuell och skräddarsydd utvecklingsprocess. Utifrån dina unika förutsättningar, behov och mål. På tider som passar dig.

Framtidsdag

Framtidsdag – En teaminsats! För er som redan är bra och vill bli ändå bättre! Vi fyller på med inspiration och bygger vidare på unika styrkor hos individer och företag!

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling leder till en stark, enad och väl fungerande ledningsgrupp. Som i sin tur skapar bättre resultat.

Aktuellt

I höst har vi fokus på skräddarsydda insatser

Vi gör insatser för grupp och individ, i RL efter gällande
säkerhetsföreskrifter eller digitalt anpassande efter just ditt eller ditt företagsbehov.

Det gäller alla våra insatser från individuell ledarutveckling till ledarskapsprogram.

Vi tar ett samtal kring syfte och mål och restriktioner, så arbetar vi fram och genomför ett koncept som passar för just er.

Våra insatser uppdateras kontinuerligt med modern forskning.

Insikter & utsikter!

För att öka dina insikter och förbättra dina framtidsutsikter har vi här samlat analyser, litteratur, kurser, framgångstips och
praktiska råd inom ledarskap, medarbetarskap, sälj, affärsutveckling och näringsliv.