Om oss – vår organisation

Resurseffektivt upplägg

MACAT är konsulter inom strategisk kompetensutveckling, med huvudfokus på ledarskap.
För att skräddarsy uppdrag och ha tillgång till exakt rätt resurser för uppdraget samarbetar vi med ett antal externa konsulter, med praktisk erfarenhet inom sitt verksamhetsområde.

Vår omvärldsbevakning och våra kontakter med forskare, universitet och litteratur gör att vi ligger i framkant av utvecklingen.

Vi har förmågan att ta teorin till praktiskt genomförande och når resultat, något som vi framgångsrikt använder i genomförande av samtliga våra olika uppdrag. Vår kvalitetssäkring enligt POA-modellen, gör att vi kan garantera dig ett bra resultat.

Vi har modet att göra det som krävs för att nå resultat och vi erbjuder våra kunder ett innovativt upplägg med en tydlig målbild. Vi är noga med att kartlägga vilket mål ni vill nå med insatsen och sedan leverera det vi lovat dig.

Drivkraft och Ledarskap

Jag drivs av att utveckla andra och mig själv och i rollen som managementkonsult får jag chansen till just det 😊

Min första ledarroll var som kvalitetschef för Boforskoncernen och det var där mitt intresse för ledarskap väcktes. Min drivkraft utvecklas är stor och jag byggde på min ingenjörsexamen med en ekonomiemagisterexamen med inriktning mot organisation och ledarskap. Under mina är som managementkonsult i svenskt näringsliv har jag genomfört mer än 3 500 intervjuer med ledare och medarbetare och har med den insikten som grund byggt MACATs ledarskapsprogram.

Egen erfarenhet från ledar-, ledningsgrupps- och styrelsearbete i mellan och stora bolag använder jag i dag i konsultrollen. Idag arbetar jag främst i näringslivet och tycker även det är mycket berikande att få vara med och utveckla nästa generations ledare genom att utbilda på universitet och högskola. Det unika jag bidrar med till kunden är min kreativitet och förmåga att uppfatta och värdera intuitivt, funktionellt och rationellt det gör att jag har maximal förmåga att uppfatta helheten och kan tillföra andra perspektiv. Jag går också in som underkonsult i större uppdrag, där just min specifika kompetens efterfrågas.

Gun Sättermann

VD/Managementkonsult