Om oss – vår organisation

Resurseffektivt upplägg

Vi är verksamma som konsulter inom strategisk kompetensutveckling samtidigt som vi har valt att ha en egen säljorganisation. För att skräddarsy uppdrag och ha tillgång till exakt rätt resurser för uppdraget samarbetar vi med ett antal externa som konsulter, som samtliga har lång praktisk egen erfarenhet inom sitt verksamhetsområde.

På det sättet kan vi ge er tillgång till den kompetens som behövs för just det aktuella uppdraget samtidigt som vi tar ansvar för hela resultatet. Vi går också själva in som underkonsulter i större uppdrag, där just vår specifika kompetens efterfrågas.

Gun Sättermann

Gun Sättermann

VD

Gun var tidigare verksam som kvalitetschef för Boforskoncernen och det var där hennes intresse för hållbart ledarskap väcktes. Hon är examinator för utmärkelsen Svensk Kvalitet. Under hennes arbete som processkonsult i svenskt näringsliv har hon genomfört mer än 3 500 intervjuer med ledare och medarbetare och har med den insikten som grund byggt MACAT:s ledarskapsutbildningar. Gun drivs av att utveckla både människor och företag, där hennes utgångspunkt är att bygga på befintliga styrkor. Hon har en magisterexamen inom organisation och ledarskap och följer ständigt aktuell forskning inom området. Hennes främsta styrkor är hennes kreativitet i kombination med hennes teoretiska och praktiska kunskap inom kvalitet, ledarskap och organisation, som gör det möjligt för henne att skräddarsy insatser efter kundens behov. Gun är ägare till MACAT.

 

E-post: gun@macat.se
Telefon: 073-386 34 09

MACAT Affärsutveckling AB

MACAT:s uppgift är att utveckla chefer, ledare och organisationer. MACAT leder ett ledarskapsprogram “Det moderna ledarskapet”. Det hade 3,8 av 4 i senaste utvärderingen. Vi som driver företaget har arbetat med det i olika former de senast 30 åren och har stor egen praktisk erfarenhet av ledarskap och företagsledning. Vi vet hur det känns och har själva mött de flesta av de utmaningar som våra kunder står inför. Den teori vi använder stödjer sig mot vetenskaplig grund. Vår omvärdsbevakning och våra kontakter med forskare, universitet och litteratur gör att vi ligger i framkant av utvecklingen.

Vi har förmågan att ta teorin till praktiskt genomförande och når resultat, något som vi framgångsrikt använder i genomförande av samtliga våra olika uppdrag. Vår kvalitetssäkring enligt POA-modellen, gör att vi kan garantera dig ett bra resultat. Vi har modet att göra det som krävs för att nå resultat och vi erbjuder våra kunder ett innovativt upplägg med en tydlig målbild. Vi är noga med att kartlägga vilket mål ni vill nå med insatsen och sedan leverera det vi lovat dig!