POA-kvalitetssäkring

Tillsammans med oss och insatsen som bygger på vår POA-modell kan vi garantera dig ett bra resultat. När vi arbetar med enskilda individer, grupper och hela organisationer följer vi modellen.

För att nå maximal effekt är den uppdelad i tre steg: Prepare, Obtain och Act. Vi följer dig från att du beställt en aktivitet till 3 månader efter att insatsen hos oss är avslutad.

Prepare – innan insatsen
Innan insatsen inventerar vi dina konkreta frågor, utmaningar och behov. Vi gör det för att säkerställa bilden av vad du som kund vill nå med insatsen, men också för att starta upp själva processen hos dig och din organisation. Vi förbereder dig för insatsen genom att skicka förberedande material innan start. Genom det här första steget kan vi även vidareutveckla material och skräddarsy övningar som gör att du under insatsen praktiskt får öva på situationer som är viktiga för just dig.

Obtain – under insatsen
Våra insatser bygger på ”action learning” i seminarieform. Teori i kortföreläsningar varvas med grupparbeten med kreativa moment och löpande diskussioner.  Här använder vi såväl vedertagna som egenutvecklade förklaringsmodeller och ger konkreta råd och tips som vi vet fungerar i praktiken. Den teori vi använder stödjer sig mot vetenskaplig grund. I våra insatser finns det alltid utrymme för att lyfta de utmaningar som du som individ står för just nu. Genom att få till en öppen och tillåtande stämning där alla vill bidra, stötta och hjälpas åt samspelar deltagarna till ett bra resultat med stort erfarenhetsutbyte. För att implementera nya verktyg i praktiken ges hemuppgifter redan under insatsens gång

Act – efter insatsen
Praktisk tillämpning av det du lärt dig har vi påbörjat redan under insatsen. Dessutom ingår som en del i modellen att du får tillgång till support/coachning av oss i upp till tre månader.
Den här supporten gör att du har möjlighet att komma igång ordentligt med den kunskap och de verktyg du fått under insatsen tillsammans med oss. Samtliga verktyg som du fått av oss har du rätt att göra till dina verktyg i ditt företag.