“MACAT hjälpte oss att skapa en stark gemensam grund för tillväxt.”

Robert Hallgren är vd och en av grundarna av webbyrån The Generation. Företaget har funnits i knappt tre år och har upplevt en stark tillväxt ända sedan starten.
– Vi valde tidigt att skicka alla våra områdesansvariga till MACAT:s ledarskapsprogram. Det har hjälpt oss att komma dit vi är idag, säger Robert.

The Generation har på kort tid skapat sig ett starkt renommé i branschen med företag som NCC, Nocco och Svea Ekonomi bland kunderna.
– Jag brukar beskriva oss som en progressiv webbyrå med fokus på grafisk design och wordpresslösningar för lite större bolag och organisationer. Vi är idag tretton anställda med kontor i Stockholm och Åre, berättar Robert.

I olika omgångar har man skickat företagets fyra områdesansvariga till MACAT. Varför?
– När man upplever en kraftig tillväxt i bolaget är det viktigt att ta ledarskapsfrågan på allvar för att se till att man är förberedd för de situationer som kan uppstå. Ledarskapet har en stor inverkan i gruppens gemensamma trivsel och prestation – det är där det börjar och slutar på något sätt. Då behöver man ha en teoretisk utbildning och inte ta för givet att man är en naturligt född ledare.

Vad har utbildningen betytt för dig i din ledarroll?
– Personligen har jag upplevt stora förändringar i mitt förhållande till ledarskap efter utbildningen. Jag har fått ökad förståelse för vad som är effektivt ledarskap och det gör det lättare att förhålla sig till sin egen prestation. Det blir också lättare att förstå när man gjort något som fungerat bra och något som fungerat mindre bra och varför. Man blir tryggare i sina beslut när man har ett teoretiskt sammanhang att luta sig tillbaka på.

Vad har varit den viktigaste insikten för företaget?
– Hur viktigt det är att ge och få feedback på rätt sätt. När man blir duktig på att ge feedback kan man skapa nya resultat hos varandra. När alla kontinuerligt utvecklas och blir bättre märks resultat hos produktionen och kundernas respons. Det har lett till att företaget har gått starkt framåt och i princip dubblat verksamheten varje år.

Vad har varit den största fördelen med att låta alla ansvariga gå samma program?
– Att det skapas en gemensam bild kring ledarskap och organisation. Även att man kan diskutera internt och bolla de kunskaper och insikter man har fått under utbildningen. Om alla drar åt samma håll skapar man en trygghet och en målinriktning tillsammans.

Vad tycker du om upplägget på utbildningen?
– Vi är väldigt nöjda med upplägget, där varje träff var olik den andra. Det var en bra fördelning mellan praktiskt och teoretiskt med mycket gruppdynamik och övningar. MACAT var duktiga på att skapa en trygg miljö i gruppen som gjorde att folk kände sig trygga att dela med sig av sina personliga erfarenheter.

Varför tror du att det skapades en sådan öppen stämning?
– Deltagarna skriver på ett sekretessavtal i början av utbildningen så att alla ska våga öppna sig och lyfta fram sina personliga utmaningar. Det skapar en bra grogrund för konstruktiva och ärliga diskussioner. När samma utmaningar belyses från olika håll och perspektiv lär man sig inte minst att se på saker på olika sätt.

Vad var den viktigaste insikten du fick med dig personligen?
– Att det är mer att tänka på när det kommer till ledarskap än man tror. Det är verkligen inte en medfödd egenskap som många tänker utan det finns väldigt mycket kunskap som man kan lära sig. Alla kan lära sig att bli en bra ledare, avslutar Robert Hallgren

Stort tack Robert för att du delade med dig av dina/era upplevelser
Läs mer om webbyrån The Generation här »

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så kontaktar vi dig.
Fält markerat med * är obligatoriska.