Framtidsmodell

Framtids-modell

– En skräddarsydd utvecklingsprocess utifrån dina unika förutsättningar

Som VD, platschef eller egen företagare i ett litet eller medelstort företag kanske du känner att du behöver en specifik kompetensutveckling. Kanske har du ett stort ensamt ansvar utan att du har någon att bolla viktiga frågor med. Du känner ett behov av en extern samtalspartner för eftertanke och utveckling. Du ska samtidigt må bra som person och nå ett bra resultat tillsammans med dina medarbetare. För att uppnå det behöver du nå din marknad och du behöver ha praktiska strategiverktyg som fungerar i vardagen. Kanske vill du bli bättre på din ledarroll och uttrycka kundnyttan tydligare. Du känner behovet att utveckla både dig och ditt företag och vill ta dig och företaget till nästa nivå men vet inte riktigt hur du ska gå till väga. Framtidsmodellen brukar leda till bestående insikter och vidgad förståelse som leder till ett varaktigt förändrat beteende och ett förbättrat ekonomiskt resultat.

Framtidsmodellen kan ge dig

  • Ett externt bollplank där du kan lyfta de utmaningar du står inför.
  • Möjlighet att diskutera, analysera och reflektera för att hitta egna lösningar på konkreta behov.
  • En chans att ta nästa steg i din utveckling och hitta nya framgångsrika vägar.
  • Någon att bolla tankar och idéer med, för att få andra perspektiv.
  • Hitta sätt att fortsätta vara på tå och utvecklas i din roll.
  • Tillgång till forskningsbaserade förklaringsmodeller och välbeprövade verktyg.
  • Insikt om egna beteenden, attityder, värderingar, drivkrafter och unika styrkor som du kan använda för måluppfyllelse.
  • Möjlighet att vidareutveckla arbetssätt och nå bestående resultat.
  • Tillgång till värdefull extern resurs utan att utöka din styrelse.

För vem

Framtidsmodellen vänder sig till dig som är VD, platschef eller egen företagare och som vill ha en extern samtalspartner för att ta dig till nästa nivå inom såväl ledarskap som sälj och affärsstrategi.

Framtidsmodellen kan ge dig

Tillgång till just det du behöver, på tider och i en form som passar just dig. En skräddarsydd utvecklingsprocess utifrån dina unika förutsättning och behov. Det är en process i 7 steg, som börjar med ett personlighetstest som genomförs digitalt. Den fortsatta processen omfattar sedan 14 timmar fördelade över 6 tillfällen och 1 år. Du får tillgång till två erfarna och samkörda konsulter för att nå dina framtida utvecklingsmål.

1. Personlighetstest 16PF ® – genomförs digitalt
Görs digitalt i samband med att du anmäler dig till framtidsmodellen. Personlighetstestet 16PF ® (Personality Factor Questionaire) är ett internationellt välkänt personlighetstest för bedömning av grundläggande drag i personligheten. Det används främst i samband med ledarutveckling och karriärplanering. Det genomförs digitalt och ingår i avgiften för framtidsmodellen (normalpris 2500 kr exklusive moms).

2. Nulägesanalys 4h
Vi går tillsammans igenom resultatet av Personlighetstestet 16PF ®. Vi lotsar dig genom din unika profil och tittar särskilt på de områden i din profil där du ”sticker ut”. Vi tittar på hur du kan nyttja styrkorna i din profil på bästa sätt och vad du behöver tänka på. Samtalet ger ökad insikt i din personlighet och kunskap som är viktig för din förståelse av dig själv och ditt samspel med andra. Vi lägger en plattform för dåtid och nutid som grund för din utvecklingsprocess. Vi gör en kartläggning av starka och svaga sidor. Vi tar ett helhetsgrepp på din situation där både din privata- och arbetssituation berörs. Hur ser det ut? Vilka mål har du på kort och lång sikt. Vart har du dina utmaningar? Vad är ditt uppdrag? Var befinner du dig? Vad är det just du vill utveckla?

3-6. Individuell utveckling, 4 tillfällen om vardera 2h
Du träffar oss i en följd av möten varannan månad. Du har tillgång till två olika konsulter som tar ett gemensamt ansvar för utvecklingsprocessen tillsammans med dig. Agenda och fokus vid de olika tillfällena styrs av dina specifika behov. Ibland kan det vara beteende och förhållningssätt som har fokus, andra gånger strategi och kundbearbetning. Mellan de olika tillfällena kommer du att få utföra uppgifter som ligger i linje med dina mål.

7. Mäta och utvärdera resultat, 2h
Här återknyter vi till de mål du satte upp när du började framtidsmodellen. Vi utvärderar vilka resultat som nåtts och upprättar gemensamt en fortsatt handlingsplan för dig att ta med i ditt fortsatta arbete.

Arbetsmetod
Insatsen pågår under ett år. Tiden är viktig då kontinuitet och långsiktighet är en förutsättning för bestående effekt och resultat. Upplägget är i form av individuella personliga möten, där vi samtalar, du får coachning, konkreta verktyg och ny kunskap för att nå dina satta mål. Du får tillgång till två konsulter med spetskompetens inom ledarskap, teamutveckling, sälj och affärsutveckling som tar ett gemensamt ansvar för utvecklingsprocessen tillsammans med dig. Ofta bestämmer vi tillsammans konkreta saker som du ska arbeta med mellan tillfällena. Men det är du själv som gör valet, kanske känner du att det enbart är en extern samtalsparter du behöver för att kunna distansera dig och ta ett utifrån perspektiv. Mellan de personliga mötena håller vi kontakt via mail och telefon.

Individuell insats
I framtidsmodellen jobbar vi under sekretess och under devisen ”verka utan att synas” och för den som är genuint intresserad kan vi hänvisa vidare till referenser som berättar hur de upplevt framtidsmodellen.

Datum/Plats/Avgift
Kontakta oss för aktuell information.

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så kontaktar vi dig.
Fält markerat med * är obligatoriska.

Vad säger våra kunder?

”Jag jobbar nu mer med att lyssna in och få till en dialog med de anställda och en ökad delaktighet , jag tycker att jag har fått med säljkåren mer. Jag har även skapat ett nytt verktyg, där säljteamet har skapat en marknadsplan och haft arbetsmöten och skapat engagemang kring densamma. Det har blivit ett helt nytt sätt att göra – där vi inte längre tittar i backspegeln!”

En modell som passar för kvinnliga ledare i manliga miljöer

Att verka som kvinnlig ledare i typisk manliga miljöer är ett område som vi har stor erfarenhet av.
Här är det ofta extra viktigt att titta på hur du kommunicerar för att synliggöra vad du tänker, gör och tillför.

Detta för att skapa trygghet hos andra kring din förmåga och kompetens.
Du KAN och PRESTERAR och tar ofta för givet att andra ser och förstår det.