Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgrupps-utveckling

Ni vill skapa en stark och sammansvetsad ledningsgrupp med en ökad öppenhet. Ni vill kunna använda de olika styrkorna i ledningsgruppen bättre. Ni vill att medlemmarna i ledningsgruppen ska agera mer proaktivt och att det ska skapas en företagskultur som utvecklar och stöder medarbetarna i att ta en ansvarstagande roll. Ledningsgruppsutveckling ska på sikt leda till att omsättning, effektivitet, trivsel, lönsamhet och kundnöjdhet ökar.

För vilka
Insatsen riktar sig till alla ledningsgrupper som vill ta sig till nästa nivå. Alla ledningsgrupper som vill öka öppenheten och som vill använda teamets styrkor bättre. Ledningsgrupper som vill förbättra sin kommunikation och som på ett bättre och tydligare sätt vill nå ut i resten av organisationen. Företag som känner att ni vill få med hela organisationen framåt och öka såväl engagemang som effektivitet i hela organisationen. För de som vill ha en stark, enad, trygg och väl fungerande ledningsgrupp som agerar som en “helhet” och tillsammans skapar ett bättre resultat.

Bakgrund till programmet för ledningsgruppsutveckling
Den här insatsen är framtagen efter att vi har träffat och arbetat med många ledningsgrupper. Vi har sett att grunden för ett bra ledningsgruppsarbete vilar på att gruppen har en stor öppenhet och kommunicerar med varandra och resten av organisationen på ett proaktivt sätt. Vi har sett att detta tillsammans med en ökad kunskap om varandras unika styrkor skapar ett fundament för ledningsgruppsarbetet och skapar både trivsel och ett förbättrat resultat.

Innehåll och upplägg

Innan dag 1
Innan insatsen inventerar vi dina konkreta frågor, utmaningar och behov. Vi gör det för att säkerställa bilden av vad du som kund vill nå med insatsen, men också för att starta upp själva processen med dig och ditt team.

Workshopen föregås av en kortare information om Belbinkartläggning samt teamets förberedelser inför insatsen. Teamets förberedelser innebär besvarandet av frågor och att göra en 360 graders självskattning av sig själva och kollegorna i ledningsgruppen. Kartläggningen av individens egen uppfattning och andras syn på individens beteende görs för att få en samlad syn på varje individ i ledningsgruppen och på den totala ledningsgruppen som team. Den här kartläggningen som görs digitalt, mäter hur vi bidrar, relaterar och samverkar med andra och används i utveckling av individ, grupp och organisation.

MACAT:s analys av gruppens totala input ligger till grund för utbildningen.

Dag 1: Återkoppling till Belbinkartläggningen
Det här är en dag med mycket upplevelser varvat med tid för reflektion. I utbildningen ingår upplevelsebaserade övningar och parvis coachning i processen för att få teamet att samverka bättre och prestera optimalt tillsammans.

Ur innehållet:

 • Introduktion till Belbin
 • “Cose” stolen – med fokus på varje individ
 • Genomgång av Belbinrapporter för varje person
 • Vad innebär det för gruppen att vi ser ut så här och har de här styrkorna
 • Upplevelsebaserade övningar med teamet

Dessutom skräddarsydda övningar för just det här teamets behov och träning i kommunikationsverktyg som just det här teamet behöver.

Dag 2: Företaget, gruppen och individernas uppdrag
Den här dagen har vi ökat fokus på teamet och vad vi ser just nu och hur vi vill arbeta tillsammans framåt. I utbildningen använder vi oss välbeprövade metoder som leder gruppen till en ökad öppenhet och en större förståelse för deras eget beteendes påverkan på andra.

Ur innehållet

 • Genomgång av hemuppgiften, som är anpassad till teamets behov
 • Kommunikationens betydelse
 • Gruppens utvecklingsprocess
 • Hur fungerar teamet?
 • Genomgång av teamrapport
 • Vad är teamets uppdrag?
 • Hur kan vi nyttja teamet bättre?
 • Hur kan vi förbättra teamets effektivitet och resultat?
 • Upprättande av Handlingsplan

Dessutom skräddarsydda övningar och en fortsatt träning i kommunikationsverktyg för just det här teamets behov.

Arbetsmetod
Pågår under en två veckor periods och vi träffas två heldagar.
Detta för att ha tid för det ordinarie arbetet, tid för reflektion samt hemuppgifter för praktisk tillämpning.

Datum/Plats/Avgift
Kontakta oss för aktuell information.

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så kontaktar vi dig.
Fält markerat med * är obligatoriska.