Sofia Röjare

“Efter avslutad kurs ser jag vikten av att ta ansvar för att vända mitt eget känsloläge. Jag ska även fortsätta var proaktiv och hjälpa mina medarbetare att komma dit!”

Program Manager/Contact Responsible Saab Dynamics AB
Tidigare Gruppchef Recipharm

Marcus Kjellberg

“Oerhört positivt! Väldigt lärorikt att höra andra kollegors synpunkter och frågeställningar, och att de är från olika befattningar inom företaget också. Allt från VD:ar till sektionschefer och driftsassistenter. Helt suveränt!“

VD, Kjellbergs AB

Magnus

“Jag ser att merparten av medarbetarna tänker mer på just kommunikation och även beteende nu två månader efter insatsen. Det påverkar en hel del i vårt dagliga arbete efter MACAT:s insats.”

Produktionschef

– Det moderna och hållbara ledarskapet – för bra medarbetarskap och resultat​

- Ledarskapsprogrammet uppdateras kontinuerligt med aktuell forskning.

– Ledarskapsprogrammet uppdateras kontinuerligt med aktuell forskning.

Vi brukar säga att du behöver redan vara bra för att förstå att du hela tiden kan utvecklas och bli ännu bättre.

Du har som ledare stor möjlighet att påverka ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet!
Du är motiverad att ta större utmaningar och har ambitionen att utvecklas som människa och ledare. Utgångspunkten är att du kan använda dina styrkor och erfarenhet för att leda, kommunicera och påverka. Det här är en individuell kunskaps- och utvecklingsresa som du gör tillsamman med andra ledare.

Du söker ett ledarskapsprogram som ger dig en stabil grund att leda dig själv och andra. Ett program som bygger på den senaste forskningen och en stor igenkänningsfaktor från din vardag som ledare. Ett ledarskapsprogram där inspiration, teori och praktisk tillämpning varvas. Efter avslutat utbildning har du byggt upp ett kontaktnät med andra ledare och börjat använda nya insikter, kunskap och verktyg i din vardag – vilket ger dig en ökad trygghet i ledarrollen och ett förbättrat hållbart resultat.

Här får du kompetensutveckling och verktyg för teambuilding. Du får bl.a. träning i att kommunicera, påverka, förändra, bygga team och engagera! Där du tidigare tyckt att det varit hopplöst att påverka andra, ser du redan under programmet hur du nu kan nå resultat, genom att du själv agerar på ett annat sätt och använder nya verktyg som du fått. Programmet ger en ovanlig möjlighet att se och prova alternativa sätt att bete sig för att uppnå det du som ledare vill. Du kommer att få höra andra sätta ord på känslor som du trodde att du var ensam om. De flesta ledare brottas nämligen med liknande problem, tvivel och glädjeämnen. Det är ett praktiskt inriktat program – ”hands on”, med uppgifter som tillämpas redan under själva ledarskapsprogrammet – vilket ger dig en ökad trygghet i ledarrollen och ett förbättrat resultat.

För vem
Ledarskapsprogrammet riktar sig till alla som har en ledarroll, exempelvis VD, avdelningschef, arbetsledare och projektledare. Du får hjälp att ta dig till nästa nivå i ditt ledarskap, utifrån den nivå som just du befinner dig på. I det här ledarskapsprogrammet slipper du göra resan ensam, då du gör din utvecklingsresa tillsammans med andra ledare. Vi strävar efter att en grupp omfattar en mångfald av perspektiv från så många branscher och roller som möjligt.

Bakgrund till utvecklandet av detta ledarskapsprogram
Det här ledarskapsprogrammet är byggt efter den insikt som vi fått efter att som processkonsulter ha gjort mer än 3 500 intervjuer med ledare och medarbetare. Resultatet från deras upplevda behov för att fortsätta utvecklas i sin ledarroll och förbättra sitt resultat har vi tagit med oss i utvecklandet av ledarskapsprogrammet. Tidningen Chef har skrivit en artikel om det, då de tyckte det är en unik erfarenhet som vi har.

Innehåll och upplägg

Dag 1: Ledarrollen, vi lägger en gemensam plattform
Vi tittar på modern ledarskapsteori och kopplar till din erfarenhet, vardag och utmaningar.

 • Vad innebär bra ledarskap för dig?
 • Hur ser din omvärld ut just nu?
 • Förutsättningar för inre motivation
 • Den totala ledarrollen: leda dig själv, andra och verksamheten
 • Bromskrafter, drivkrafter, ansvar och möjligheter
 • Påverkan genom proaktivitet och priming
 • Ledarskap kopplat till hållbarhet

Dag 2: Leda sig själv och andra
För att kunna leda andra måste vi först leda oss själva. Vi vill gärna ändra på andra. Det är lättare att se deras svårigheter, problem och utmaningar än att se vad vi själva kan göra med vårt eget beteende och förhållningssätt för att påverka andra i positiv riktning.

 • Människan den fantastiska varelsen
 • Leda sig själv: att bygga på sina unika styrkor och ta hänsyn till ev. svagheter
 • Insikt om hur du påverkar och påverkas av andra
 • Beteende tillsammans med andra
 • Optimal användning av styrkor
 • Lär känna igen och nyttja de olika styrkorna i teamet

Dag 3: Förbättrad kommunikation
Vi har fokus på hur vi kan kommunicera än bättre med medarbetare, chefer, leverantörer och kunder.

 • Kommunikation på flera plan
 • Planera och framföra ett tydligt budskap – med ett tydligt syfte, nytta och mål
 • Aktivt lyssnande och frågetekniker
 • Nödvändiga samtal – få verktyg och bli bekväm i att ge feedback på beteende som inte är ok
 • Ge utvecklande beröm
 • Lösningsorienterad kommunikation – med fokus på vad du vill uppnå
 • Anpassning av coachstil

Dag 4: ”Hjärnkoll”, bättre samtal och möten – utmaningar och verktyg för att nå era gemensamma mål
Vi människor är fantastiska och vi lever i en raplex (snabb och komplex) miljö. Genom ökad kunskap om hjärnans sätt att fungera kan vi ge oss och andra bättre förutsättningar för att nå hållbara resultat. Vi arbetar även med att nå önskat resultat med samtal och möten..

 • ”Hjärnkoll” – vi ökar vår kunskap om hur hjärnan fungerar
 • Fakta, perspektiv och kunskapsresistens
 • Kognitiv bias – hos dig själv och andra
 • Medarbetar/utvecklingssamtal och koppling till företagets mål
 • Svåra samtal, vad är chefens ansvar – vi tittar på verkliga exempel
 • Hur kan vi nå önskat resultat med våra möten
 • Kraften i att sätta, mäta, följa upp och nå mål

Dag 5: Leda i förändring och förbättringsverktyg för dig och ditt team
Här får deltagarna en djupare förståelse för vad som händer i samband med förändringar och praktiska verktyg för att hantera viktiga processer.

 • Ta bättre beslut
 • Sätta dig i gynnsamt tillstånd och öka din egen hållbarhet
 • Bättre förstå och leda förändrings- och förbättringsprocesser
 • Kunskap om vuxnas lärande – samma forskning som används i detta program
 • Kreativitets-, utvecklings- och beslutsverktyg – en verktygslåda att ta med till det egna teamet
 • Övrigt: Vi är kända för vår förmåga att skräddarsy – Vi har 1 h dag 5, som vi designar efter gruppens speciella önskemål

Arbetsmetod

Programmet utgår från aktuell teori och forskning om ledarskap. De praktiska exempel vi använder har alltid en bakgrund i verkliga situationer och händelser. Vi arbetar under sekretess och med stor öppenhet där vi kan dela med oss av våra erfarenheter. Vi varvar korta föreläsningar med upplevelsebaserade övningar på individ- och gruppnivå med diskussioner från deltagarnas vardag. Vår POA-modell för kvalitetssäkring gör att vi kan garantera dig ett bra resultat. För att nå maximal effekt är den uppdelad i tre steg: Prepare, Obtain och Act. Vi följer dig från att du beställt en aktivitet till 3 månader efter att insatsen med oss är avslutad.

Plats: Karlskoga

Datum: 6/10 20/10, 3/11, 17/11, 1/12 – 2022

Avgift: 18 900kr exkl. moms

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så kontaktar vi dig.
Fält markerat med * är obligatoriska.

Sofia Röjare

“Efter avslutad kurs ser jag vikten av att ta ansvar för att vända mitt eget känsloläge. Jag ska även fortsätta var proaktiv och hjälpa mina medarbetare att komma dit!”

Program Manager/Contact Responsible Saab Dynamics AB
Tidigare Gruppchef Recipharm

Marcus Kjellberg

“Oerhört positivt! Väldigt lärorikt att höra andra kollegors synpunkter och frågeställningar, och att de är från olika befattningar inom företaget också. Allt från VD:ar till sektionschefer och driftsassistenter. Helt suveränt!“

VD, Kjellbergs AB

Magnus

“Jag ser att merparten av medarbetarna tänker mer på just kommunikation och även beteende nu två månader efter insatsen. Det påverkar en hel del i vårt dagliga arbete efter MACAT:s insats.”

Produktionschef