Sofia Röjare

“Efter avslutad kurs ser jag vikten av att ta ansvar för att vända mitt eget känsloläge. Jag ska även fortsätta var proaktiv och hjälpa mina medarbetare att komma dit!”

Program Manager/Contact Responsible Saab Dynamics AB
Tidigare Gruppchef Recipharm

Marcus Kjellberg

“Oerhört positivt! Väldigt lärorikt att höra andra kollegors synpunkter och frågeställningar, och att de är från olika befattningar inom företaget också. Allt från VD:ar till sektionschefer och driftsassistenter. Helt suveränt!“

VD, Kjellbergs AB

Magnus

“Jag ser att merparten av medarbetarna tänker mer på just kommunikation och även beteende nu två månader efter insatsen. Det påverkar en hel del i vårt dagliga arbete efter MACAT:s insats.”

Produktionschef

Det hållbara ledarskapet – för bra medarbetarskap och resultat!

Det hållbara ledarskapet – för bra medarbetarskap och resultat!

– Ledarskapsprogrammet uppdateras kontinuerligt med vad som händer i vår omvärld just precis nu, aktuell forskning och framtidsspaning.

Vi brukar säga att du behöver redan vara bra för att förstå att du hela tiden kan utvecklas och bli ännu bättre. Learnability – vilja och förmåga att lära och göra nytt blir allt viktigare i dagens arbetsliv!

Det här är en individuell kunskaps- och utvecklingsresa som du gör tillsamman med andra ledare.

Ett ledarskapsprogram där inspiration, teori och praktisk tillämpning varvas. Efter avslutat utbildning har du byggt upp ett kontaktnät med andra ledare och börjat använda nya insikter, kunskap och verktyg i din vardag – vilket ger dig en ökad trygghet i ledarrollen och ett förbättrat hållbart resultat.

Du kommer att få höra andra sätta ord på känslor som du trodde att du var ensam om. De flesta ledare brottas nämligen med liknande problem, tvivel och glädjeämnen. Det är ett praktiskt inriktat program – ”hands on”, med uppgifter som tillämpas redan under programmet.

För vem
Ledarskapsprogrammet riktar sig till alla som har en ledarroll, exempelvis VD, avdelningschef, arbetsledare och projektledare. Du får hjälp att ta dig till nästa nivå i ditt ledarskap, utifrån den nivå som just du befinner dig på.

Bakgrund till detta ledarskapsprogram
Det här ledarskapsprogrammet är byggt efter de insikter som vi fått efter att som processkonsulter ha gjort mer än 3 500 intervjuer med ledare och medarbetare. Tidningen Chef har skrivit en artikel.  Vi har sedan vidareutvecklat programmet med vad de framgångsrikaste ledarna i Sverige har gemensamt i sitt ledarskap, aktuell forskning och kontinuerlig framtidsspaning.

Innehåll och upplägg

Dag 1: Ledarrollen, vi lägger en gemensam plattform
Vi tittar på modern ledarskapsteori och kopplar till din erfarenhet, vardag och utmaningar.

 • Vad innebär bra ledarskap för dig?
 • Hur ser din omvärld ut just nu?
 • Förutsättningar för inre motivation
 • Den totala ledarrollen: leda dig själv, andra och verksamheten
 • Bromskrafter, drivkrafter, ansvar och möjligheter
 • Påverkan genom proaktivitet och priming
 • Ledarskap kopplat till hållbarhet

Dag 2: Leda sig själv och andra
För att kunna leda andra måste vi först leda oss själva. Genom att välja vårt eget beteende och förhållningssätt kan vi påverka oss själva och andra i positiv riktning.

 • Människan den fantastiska varelsen
 • Leda sig själv: att bygga på sina unika styrkor och ta hänsyn till ev. svagheter
 • Insikt om hur du påverkar och påverkas av andra
 • Beteende tillsammans med andra
 • Optimal användning av styrkor
 • Lär känna igen och nyttja de olika styrkorna i teamet

Dag 3: Förbättrad kommunikation
Vi har fokus på hur vi kan kommunicera bättre med medarbetare, chefer, leverantörer och kunder.

 • Kommunikation på flera plan
 • Planera och framföra ett tydligt budskap – med ett tydligt syfte, nytta och mål
 • Aktivt lyssnande och frågetekniker
 • Nödvändiga samtal – få verktyg och bli bekväm i att ge feedback på beteende som inte är ok
 • Ge utvecklande beröm
 • Lösningsorienterad kommunikation – med fokus på vad du vill uppnå
 • Anpassning av coachstil
 • Det yttre trafikljuset – en hjälp i din kommunikation.

Dag 4: ”Hjärnkoll”, – utmaningar och verktyg för att nå gemensamma mål
Vi människor är fantastiska! Genom att ge vår hjärna justare förutsättningar kan vi nå hållbara och bättre resultat.

 • ”Hjärnkoll” – i syfte att leda dig själv och andra mera hållbart
 • System 1 och system 2, för att ta bättre beslut
 • Kognitiv bias – hos dig själv och andra
 • Fakta, perspektiv och kunskapsresistens
 • Uppmärksamhetsstyrning
 • Olika typer av återhämtning
 • The Healthy Mind Platter – för att bli smartare och få återhämtning
 • Svåra samtal, vad är chefens ansvar – vi tittar på verkliga exempel
 • Medarbetarsamtalet och koppling till företagets mål
 • Svåra samtal – vi jobbar med några verkliga case

Dag 5: Förändras, Förbättringsverktyg och Framtidsspaning
Vi och våra medarbetare behöver ständigt vara nyfikna och förändras.
Praktiska tips för att leda möten och hantera förändringsprocesser.

 • Leda bättre möten IRL och digitalt
 • Bättre förstå och leda förändrings- och förbättringsprocesser
 • Nudging – det ska vara lätt att göra rätt!
 • Kreativitets-, utvecklings- och beslutsverktyg – en verktygslåda för teamet.
 • Framtidsspaning

Arbetsmetod

Programmet utgår från vår omvärld just precis nu, aktuell teori, relevant forskning och framtidsspaning. De praktiska exempel vi använder har alltid en bakgrund i verkliga situationer och händelser. Vi arbetar under sekretess och skapar en psykologisk trygghet där vi kan dela med oss av våra erfarenheter. Vi varvar korta föreläsningar med upplevelsebaserade övningar på individ- och gruppnivå med diskussioner från deltagarnas vardag.

Plats: Karlskoga

Datum: 3/10, 17/10, 31/10, 14/11, 28/11 – 2024

Avgift: 19 600kr exkl. moms

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så kontaktar vi dig.
Fält markerat med * är obligatoriska.

Sofia Röjare

“Efter avslutad kurs ser jag vikten av att ta ansvar för att vända mitt eget känsloläge. Jag ska även fortsätta var proaktiv och hjälpa mina medarbetare att komma dit!”

Program Manager/Contact Responsible Saab Dynamics AB
Tidigare Gruppchef Recipharm

Marcus Kjellberg

“Oerhört positivt! Väldigt lärorikt att höra andra kollegors synpunkter och frågeställningar, och att de är från olika befattningar inom företaget också. Allt från VD:ar till sektionschefer och driftsassistenter. Helt suveränt!“

VD, Kjellbergs AB

Magnus

“Jag ser att merparten av medarbetarna tänker mer på just kommunikation och även beteende nu två månader efter insatsen. Det påverkar en hel del i vårt dagliga arbete efter MACAT:s insats.”

Produktionschef