“Vi är otroligt nöjda och har bara fått positiv feedback. Man önskar att det hade varit två eller tre dagar som vi höll på.”

Ökat medansvar för bättre resultat

Insatsen ska ge en rejäl skjuts i arbetet med att få alla att vilja ta ett ökat ansvar för sin egen roll i företaget. En ökad förståelse för företagandets villkor och fler som tar ansvar för att bidra till ökad flexibilitet, kvalitet och produktivitet. Med den här insatsen ökar förståelsen för sambandet mellan var och ens bidrag med små förbättringar och en lönsam helhet.

Teamutveckling – vässa ditt team för bättre resultat

Ni behöver skapa ett välfungerande team. Ett team som samverkar på ett bra sätt får mer gjort på kortare tid. Ni synliggör och arbetar med teamets styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Det kreativa tänkandet ökar och det blir roligare tack vare att självförtroende och tydlighet i gruppen ökar.

Interna kommunikationsverktyg

En effektiv kommunikation gör att ni förstår varandra. Är det ofta som det blir fel och irritation för att ni helt enkelt missförstår varandra? Dålig kommunikation som gör att ni missar order och att det blir missuppfattningar mellan personer och avdelningar? Tillsammans tittar vi på vad ni kan göra annorlunda och ger er konkreta kommunikationsverktyg som förbättrar både stämning och resultat.

Framtidsdag

Alla behöver få ny inspiration och företaget behöver ta del av allas tankar. Ibland är det nödvändigt med ”Think out of the box” Den här insatsen vitaliserar och tar in andra vinklingar. Vi tittar på bolagets/teamets styrkor och låter oss inspireras mot nya arbetssätt med de befintliga styrkorna i fokus.

Ökad teamkänsla under lättsamma former

Under en trivsam teamaktivitet ökar vi individernas förståelse för varandras situation, samtidigt som vi bygger teamkänsla. Vi har helt enkelt väldigt kul tillsammans samtidigt som vi ökar förståelsen för varandras olikheter och förbättrar vår kommunikation. Den här aktiviteten kombineras med fördel med efterföljande relax eller middag tillsammans.