Påbyggnadsprogram

– med individuell teamrollsprofil och individuell coachning

– med individuell teamrollsprofil och individuell coachning

Baserat på mångårig forskning om individer och teams beteende i kombination med den senaste hjärnforskningen har vi byggt det här nya påbyggnadsprogrammet. Ett program som ger dig förutsättningar för att leda dig själv och andra mer hållbart över tid. Att nyttja de mänskliga resurserna på ett hållbart sätt, är i slutänden en arbetsmiljöfråga för organisationen, en hälsofråga för individen samtidigt som det skapar ett bra ekonomiskt resultat.

Du har sedan tidigare gått MACAT:s ledarskapsprogram, det moderna ledarskapet och känner att du nu är redo för nästa steg i din ledarutveckling. Det här programmet har som utgångspunkt att du ska leda dig själv och andra mera hållbart, genom insikt och ökad medvetenhet om dig själv och ditt ledarskap. Programmet ger dig verktyg för att bättre nyttja dina unika styrkor och öka din förmåga att leda hjärnsmart, med medkänsla om dig själv och andra.
VI hjälper dig att ta ett utifrånperspektiv och skapa utrymme för reflektion, strategiska perspektiv och proaktivitet. Vår utgångspunkt är att du leder dig själv och andra mera hållbart genom en ökad förståelse för dina unika styrkor, drivkrafter och behov.

I den här utbildningen fördjupar vi kunskapen från grundprogrammet, genom att vi gör en fullständig Belbin Team Skills® analys för dig. Vi bygger på med fler praktiska kommunikationsverktyg och använder den senaste hjärnforskningen för att rustar hjärnan för framgångsrik förändringskommunikation. Vi tittar på viktiga signalsubstanser för hjärnkoll.

Vi tittar på hur du själv kan påverka och ta ansvar för hur du tänker och mår över tid.
I den individuella coachningen tittar vi tillsammans på hur du ska använda dina unika styrkor för att nå dina mål. Under det här påbyggnadsprogrammet får du ökad insikt om egna beteenden, attityder, drivkrafter och unika styrkor. Du får fler forskningsbaserade kommunikationsverktyg och de senast forskningsrönen som gör att du kan leda hjärnsmart.

För vem
Ett påbyggnadsprogram för dig som tidigare gått MACAT:s, ledarskapsprogram och där utvecklats som människa och ledare och nu känner att du vill ta nästa steg i ditt ledarskap för att leda mera hållbart. Programmet riktar sig till alla som har en ledarroll, exempelvis VD, avdelningschef, arbetsledare och projektledare.

Bakgrund till utvecklandet av detta detta nya påbyggnadsprogram
Många som gått MACAT:s, ledarskapsprogram – det moderna ledarskapet har hört av sig om att de önskade ett påbyggnadsprogram som ger dem ökad självinsikt och fler kommunikationsverktyg. De vill också ha utvecklande dialogen med andra ledare och individuell coachning. Många har också efterlyst att få en fullständig Belbin Team Skills® analys, ett verktyg vi bara nosade på i grundprogrammet.

Detta i kombination med vårt brinnande intresse för moderna forskning inom ledarskap och organisation samt angränsande forskningsområden har gjort att det nu är dags för att lansera det nya påbyggnadsprogrammet.
Det här nya påbyggnadsprogrammet bygger precis som våra andra insatser på vetenskaplig grund. Vi har här hämtat den vetenskapliga teorin från bland annat områdena; neurovetenskap och positiv psykologi (PTT).

Resultat
Efter att du har gått programmet Det moderna ledarskapet – för ökad hållbarhet, får du:

 • Fördjupad självinsikt
 • Fördjupad förståelse för Belbin Teamskills
 • Ökad förståelse för gruppdynamik utifrån ett inifrånperspektiv
 • Förmåga att leda hjärnsmart, med medkänsla om dig själv och andra
 • Ökad trygghet och självförtroende i ledarrollen
 • Ökat lugn, fokus och klarhet
 • Perspektiv på din ledarroll
 • Mer utrymme för proaktivitet och strategi
 • Mer medvetnare val
 • Förbättrade förutsättningar för att nå resultat hos grupp individ och grupp
 • Ökad medvetenhet om dina styrkor och hur du kan använda dem för att nå satta mål

Påbyggnadsprogrammet är en individuell utvecklingsresa som du gör tillsammans med andra.

Innehåll och upplägg - Processgång 6 steg

1. Belbin Team Skills® 360 analys
Det innebär att du innan utbildningen kommer att göra en s.k. kartläggning som bygger på din egen uppfattning tillsammans med andras syn på dina beteenden. Den här kartläggningen som görs digitalt mäter hur du bidrar, relaterar och samverkar med andra och används i utveckling av individ, grupp och organisation.

2. Individuellt återföringssamtal kopplat till Belbin Team Skills® 360 analys
Du går tillsammans med Gun, som är licensierad handläggare av Belbin Team Skills® igenom resultatet av analysen. Tillsammans så hjälps vi åt att tolka rapporten och du får viktiga frågeställningar att reflektera över kopplat till rapporten.

3. Heldag – ökad självinsikt
Genom att öka din självinsikt och på djupet förstå dina värderingar, drivkrafter, mönster och styrkor får du en stadig grund att stå på.

4. Heldag – Kommunicera hjärnsmart, med medkänsla om dig själv och andra
Kunskap om hur hjärnan fungerar och hur vi kan använda den kunskapen när vi kommunicerar till oss själva och andra är insikt som vi använder för förbättrad kommunikation

5. Heldag – Du och din personliga ledarroll i teamet
Din personliga ledarroll bygger på dina unika styrkor. För att ta dig till nästa nivå i ditt ledarskap tittar vi på dina utmaningar och styrkor kopplat till dig och ditt team.

6. Individuell coachning och rådgivning
Tillsammans med oss får du individuell rådgivning anpassat just till dig. Du väljer själv hur du vill använda denna coachningstid om 2 h. Kanske vill du få råd hur du bäst använder dina unika styrkor för att nå ditt mål. Kanske vill du ha råd inom ett specifikt område eller coachas i ett speciellt område. Det kan tidigare ske är råd om hur du går vidare i din karriär eller en enskild ledarskapsfråga som du vill fördjupa dig i. Det kan även vara ett speciellt beteende som du vill förstärka eller förändra.

Arbetsmetod
Programmet pågår under en 10-veckorsperiod. Vi varvar enskilda samtal, individuell coachning, fördjupade dialoger, med upplevelsebaserade övningar och kortföreläsningar med övningar på individ och gruppnivå, varvat med diskussioner från deltagarnas vardag. Tillväxtverket har tidigare uttalat sig om idealt programupplägg om MACAT:s program.

Datum/Plats/Avgift
Kontakta oss för aktuell information.

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så kontaktar vi dig.
Fält markerat med * är obligatoriska.