Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsprogram

Ledarskapsutbildningar ger ständig kompetensutveckling som utvecklar och blir ännu bättre i din roll som ledare. Vi hjälper dig att ta reda på dina unika styrkor och bygger din ledarskapsutbildning utifrån dessa. Tillsammans med andra ledare som genomgår olika former av ledarskapsutbildningar som bidrar med sina perspektiv tar vi oss an de vanligaste ledarskapsutmaningarna. Du får praktiska verktyg och ny energi att ta med till din egen organisation för att skapa ett bra medarbetarskap och resultat genom ledarskapsutbildningar.

Påbyggnadsprogram

Du har tidigare gått MACAT:s ledarskapsprogram och känner att du är redo för att ta din ledarskapsutveckling till nästa nivå. En personprofilsanalys och personlig coachning ger en individuell fördjupning. Du får praktiska kommunikationsverktyg och workshops som du kan använda för att utveckla det egna teamet med djupgående ledarskapsutbildningar.

Interna ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar ska bidra till att ni når era mål och förbättrar era förutsättningar att realisera er vision och era strategier. Tillsammans går vi igenom vart ni vill och hur läget ser ut i dag. Här integrerar vi ledarskapsutveckling med andra utvecklingsaktiviteter i organisationen. Övningar med olika former av ledarskapsutbildningar och material skräddarsys för er verksamhet.