Självledarskap, Samarbete och Kommunikation

- Förmågor som alla behöver behärska

Självledarskap, samarbete & kommunikation

Självledarskap, samarbete & kommunikation

Att utveckla den här typen av förmågor sträcker sig bortom individens nytta.

Genom ökad insikt, utveckla förmågor och träna i användandet av konkreta verktyg bidrar ni till att skapa starkare, proaktiva och friskare företagskulturer och samhälle.

Här finns en koppling till FN:s globala hållbarhetsmål. För att nå hållbarhet behöver vi stärka förmågor som öppenhet, kritisk tänkande, mod och uthållighet för att nämna några. Tänkande som handlar om kognitiva förmågor och framför allt hur vi utvecklar dem genom att ta olika perspektiv och utvärdera information.

Samarbete och sociala förmågor handlar mycket om att lyssna, föra dialog, hantera konflikter, inkludera och kommunicera med intressenter med olika värderingar, färdigheter och kompetenser.

Innehåll och upplägg

Din roll, vi lägger en gemensam plattform - Leda oss själva och samverka med andra - Dag 1

Vi har fokus på hur vi kan kommunicera bättre med varandra, chefer, kunder och leverantörer och oss själva och kan vara medskapande.

Förbättrad kommunikation, hjärnkoll och återhämtning - Dag 2

Vi tittar på modern beteende teori och kopplar till din erfarenhet, vardag och utmaningar.

Arbetsmetod

Programmet utgår från vår/din omvärld just precis nu, aktuell teori, relevant forskning och framtidsspaning. Kanske är du helt ny i arbetslivet, kanske har du arbetat länge. Det här programmet ger dig teoretiska och praktiska verktyg för ditt eget självledarskap och hur du kan kommunicera med och påverka samarbetet med andra i en positiv inriktning. De praktiska exempel vi använder har alltid en bakgrund i verkliga situationer och händelser. Vi skapar en psykologisk trygghet där vi kan dela med oss av våra erfarenheter. Vi varvar korta föreläsningar med upplevelse-baserade övningar på individ- och gruppnivå med diskussioner från deltagarnas vardag.

MÅLGRUPP

Passar alla som vill leda sig själv mera hållbart och förstå, använda och bidra med sina unika styrkor ännu bättre. Samtidigt som man förbättra sin förmåga att samarbeta och kommunicera för att tillsammans nå önskat resultat. Tex medarbetare, konsulter, projektledare, studerande, chefer – ja faktiskt alla!

Passar både som företagsintern och öppen insats. 1+1 dag.