Svåra samtal och konflikthantering

- ha modet och gör det som krävs

För att lyckas behöver du agera konstruktivt! Svåra samtal och praktisk konflikthantering är en del i ledarskapet. Den här utbildningen gör de svåra samtalen enklare, och dig tryggare i hur du ska agera och kommunicera. En viktig insikt är att detta är en del av kontakten med andra människor. Vi hjälper till att ge dig ökat självförtroende, praktiska färdigheter och modet till att hantera besvärliga situationer.

För att undvika onödiga konflikter måste du vara lyhörd och ta tag i problem i tid. Om det trots allt uppstår konflikter finns det metoder för hantera dem på ett konstruktivt sätt. Det gäller att ha modet att lyfta även det som är känsligt och kan upplevas obehagligt. Det är även olika typer av svåra samtal som en chef ofta behöver ta – får du öva på och ha en dialog med andra kring svåra samtalssituationer så känner du dig tryggare inför att själv ha dessa samtal.

Utbildningsmål
Den här kursen kommer att ge dig konkreta verktyg och ökat självförtroende att hantera svåra samtalssituationer.

Målgrupp – Vem skall gå denna utbildning?
Kursen vänder sig till dig som vill känna dig tryggare i att ta svåra samtal och till dig som vill lära dig att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Antingen:

 • Du som vill ha modet och verktygen till att genomföra de samtal som krävs
 • Vill bli tryggare i det vi kallar svåra samtal
 • Hantera konflikter och samarbetsproblem på ett konstruktivt sätt

Innehåll och upplägg
Dagen innehåller bland annat följande moment:

 • Förberedelser inför svåra samtal
 • Härbärgera och hantera det som uppstår
 • Möta ilska och ta svåra samtal
 • Ha modet att lyfta det outsagda
 • Ge konstruktiv kritik
 • Lösningsfokuserat arbetssätt
 • Effektiva förhållningssätt
 • Vad är konflikt?
 • Lösa och hantera konflikter
 • När ska man ta hjälp utifrån?
 • Vi jobbar tillsammans igenom ett antal praktiska case – från er och vår verklighet

Förberedelse inför utbildningen
Reflektera över vilka samtal du tycker är svåra! 

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så kontaktar vi dig.
Fält markerat med * är obligatoriska.