Leda i förändring

– hur du leder i en verksamhet som är i ständig förändring

För att lyckas med förändringar behöver vi jobba med ständiga förbättringar!
Det enda som är konstant är förändring, brukar man säga. I alla organisationer utvecklas ständigt processer och arbetssätt. Som ledare i förändring behöver du både planera, förstå hur människor reagerar i förändring och hantera det oväntade. Här får ni förståelse för vad som händer i samband med förändringar och verktyg att hantera förändringsprocesser och kännedom om kraften i förändringar. Genom utbildningen ökar du förståelsen för hur människor reagerar i förändring och hur du hanterar det oväntade.

Utbildningsmål
Att få grundläggande kunskaper om förändringens psykologi och konkreta verktyg för att leda och vägleda i förändringsprocesser. Du kommer att få prova på olika verktyg som du kan ta med och använda i förbättringsarbete med din egen grupp.

Målgrupp – Vem skall gå denna utbildning?
De personer som i sin arbetsroll leder förändringar eller vill förstå vad som händer i förändringar.

Antingen:

 • Du vill förstå och hantera förändringar på ett bättre sätt
 • Du vill engagera fler i förbättringsarbete
 • Du vill bli bättre på att fatta beslut

Innehåll och upplägg
Dagen innehåller bland annat följande moment:

 • Inre och yttre motivation
 • Beslutsfattande
 • Kvalitetsverktyg för ständiga förbättringar
 • Mindre och större förändringar
 • Leda förändrings- och förbättringsprocesser
 • Normer och värderingar – fastställa vilka värderingar vi ska ha i gruppen
 • Agera proaktivt
 • Fatta beslut

Förberedelse inför utbildningen
Fundera på vilka förändringar som du skulle vilja genomföra.

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så kontaktar vi dig.
Fält markerat med * är obligatoriska.