Personprofilsanalys

MACAT använder och kan erbjuda ett antal internationellt välkända personlighetstest som är tillämpliga i samband med ledar- och teamutveckling, rekrytering samt karriärplanering.

Analyserna ger en indikation om hur personen hanterar relationer till andra, fattar beslut, tar in information och agerar i olika sammanhang. Vårt beteende beror bl.a på vår personlighet. Naturligtvis kan vi aktivt välja att göra annorlunda ibland, men vi har alla ett naturligt beteendemönster som vi föredrar och som fungerar bäst för oss. Därför är personligheten en viktig fråga vid exempelvis personlig utveckling, teamutveckling, gruppsammansättning och rekrytering.

Olika barn leka bäst – åtminstone om vi kommer till att prestera i affärslivet!
Genom att komma till insikt om vilka just dina teamroller är kan du komplettera ditt team med medarbetare som uppfyller de andra rollerna.

Ta till exempel Svennis som ständigt tar med sin parhäst Tord Grip. Tillsammans bildar de ett bättre ledningsteam än Svennis själv kan göra…

I ett av våra tester använder vi oss av Belbins forskning, vars resultat många psykologer inom teamutveckling tittar på. Vi använder oss av Belbin Team Skills för att kartlägga just dina och ditt teams unika styrkor.

Grundläggande drag i personligheten som vägval för din fortsatta karriärplanering
I ett av våra tester, 16PF utvecklat av Raymond Cattel mfl, kan vi hjälpa till att synliggöra grundläggande drag i din personlighet. I det efterföljande återföringssamtalet får du råd som kan användas bl.a. i din framtida karriärplanering och din ledarutveckling. Du får samtidigt en ökad förståelse för hur de här dragen i din grundpersonlighet kan påverka hur du känner dig i olika situationer. Vi tillför nya perspektiv på situationer som är välbekanta för dig, som gör att du kanske kommer att hantera situationer annorlunda.

Kontakta oss så hjälper vi dig välja och genomföra personprofilsanalys, lämplig för ändamålet du vill uppnå.

Datum/Plats/Avgift
Kontakta oss för aktuell information.

Vill du veta mer?