Ledarskap och teamutveckling

Distansutbildning, 15 yhp för yrkeshögskola

Den här utbildningen genomfördes första gången våren 2018, för eleverna på Plushögskolan i Karlstad – inom utbildningen för IP paralegel. Utbildningen ägde rum helt på distans, via Skype föreläsningar, med eleverna utspridda från Malmö i söder till Kalix i norr.

Några elevkommentarer
”Stort tack för intressant kurs! Tack så mycket! Med vänlig hälsning Sara.”
”Tack så mycket för tre grymt lärorika veckor! Alexander.”

Former för undervisning
På distans med schemalagda realtidsföreläsningar. I kursen ingår också genomförande av inlämningsuppgifter på själva studietiden. Examination sker genom hemtentamen samt genom uppgifter som ska lösas individuellt och i grupp.

Kursens huvudsakliga innehåll
Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskap om ledarskap och teamutveckling. Målet är att den studerande efter avslutad kurs ska ha fått färdigheter och kompetens för att bättre nå fram med sin kommunikation. Den studerande ska också få verktyg för att ge konstruktiv feedback på beteende. Den studerande ska även ha färdigheter i att praktiskt genomföra nödvändiga och svåra samtal.

Kursen ska ge kompetens för att utifrån teorier och verktyg bättre nyttja de olika styrkorna i teamet och leda olika typer av möte, t.ex. workshops för att på så sätt nyttja den fulla potentialen hos individ och team. Den studerande ska efter avslutad kurs ha kunskap om modeller inom ledarskap såsom feedback-modellen, JOHARI-fönster, FIRO och Belbins teamroller.

Kursen omfattar följande moment

 • Leda olika typer av möten
 • Verktyg för konstruktiv feedback
 • Teoretiska kunskaper om modeller

Kursens mål

Målet efter avslutad kurs är att den studerande har en god teoretisk plattform samt att den studerande ska ha fått färdigheter och kompetens för att bättre nå fram med sin kommunikation. Den studerande ska också få verktyg för att ge konstruktiv feedback på beteende. Den studerande ska även ha färdigheter i att praktisk genomföra nödvändiga och svåra samtal.

Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskaper i/om:

 • Ledarskap och teamutveckling
 • Feedbackmodellen
 • JOHARI-fönster
 • FIRO
 • Belbins teamroller

Efter genomförd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Kommunicera utifrån valda teorier och verktyg
 • Ge konstruktiv feedback
 • Genomföra svåra samtal

Efter genomförd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Känna sig trygg i sin ledarroll
 • Nyttja styrkorna i teamet
 • För att leda möten
 • Avgöra potential i teamet
 • Förstå vikten av ett starkt ledarskap

Kursen innehåller följande 8 block/realtidsföreläsningar:

 • Ledarskap och teamutveckling, definition och begrepp
 • Belbins teamroller
 • Nyttja styrkorna i teamet
 • Förbättrad kommunikation
 • Leda olika typer av möten
 • Konstruktiv feedback, nödvändiga och svåra samtal
 • Ledarskap och teamets potential – ansvar och möjlighet
 • Hållbart ledarskap

Kontakta Gun om du har frågor eller vill veta mera.

073-386 34 09
gun@macat.se