Facilitator/Workshops

MACAT... ”Har på fantastiskt vis lyckats öppna nya perspektiv hos oss som ledningsgrupp, som hjälpt oss att få ökad förståelse på många plan och som givit oss trygghet och extra arbetsglädje inför framtida utmaningar.”

Peter Kylin
VD, NellPat AB & Hynell Patenttjänst AB

Med det strategiska styrelsemötet i fokus

Är det dags att ta företaget till nästa nivå? Då är det viktigt att ta tag i styrelsearbetet. Med en neutral extern facilitator lyfts alla i styrelsen fram och kan tänka fritt utanför ramarna. Det ger styrelseordföranden en möjlighet att delta och vara engagerad i mötet.

Utvecklat ledningsgruppsarbete

En stark, enad och välfungerande ledningsgrupp utgör en konkurrensfördel. Värdet med den här insatsen är att ni ska få en ledningsgrupp som tillsammans agerar som en ”helhet”. En trygg grupp som nyttjar varandras styrkor, samverkar och skapar ett bättre resultat.