BELBIN -Team Skills®

BELBIN Team Skills mäter beteende och synliggör olikhetens betydelse för att skapa effektiva team.
Team Skills är ett så kallad 360º kartläggningsinstrument. Metoden innebär självskattning samt skattning från observatörer. Instrumentet kommer från England och har tagits fram av professor Meridith Belbin. Det används främst för att öka individers och gruppers medvetenhet om eget beteende samt utveckla och förbättra arbetsgruppers effektivitet och resultat. Med hjälp av ett PC-program kartläggs individens och teamets profiler (egen och andras syn), arbetsrelationer, styrkor och svagheter. Team Skills mäter beteende, d.v.s. hur en person agerar när man arbetar tillsammans med andra personer. Det utgör underlag för de diskussioner vi ska ha om hur var och en bidrar till teamet och hur du bättre kan använda dina styrkor och bli vän med dina svagheter.

Att utveckla och effektivisera din verksamhet, din grupp och dina medarbetare utifrån olikhet och mångfald ger effekt! Vi gör kartläggning av ditt teams teamrollsbeteende – online via e-Belbin Interplace. Team Skills kan användas som en av nycklarna till att skapa fungerande effektiva team och att utveckla dem. Ett team som är väl sammansatt och är medvetna om sina styrkor och försöker kompensera för sina svagheter lyckas bättre än team som inte har dessa förutsättningar och insikter.

Offert

Är du intresserad av en BELBIN-Team Skills® är du varmt välkommen med din förfrågan. Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med en offert eller kontaktar dig och pratar igenom dina behov.  

Fält markerat med * är obligatoriska.