Föreläsningar

Föreläsningar

Aktuellt våren 2019

Goal Mapping

Vill du bli den bästa versionen av dig själv? Bli den ledare du alltid velat vara? Nå dina hälsomål? Få en motiverad och engagerad arbetsgrupp som arbetar mot samma mål? Goal Mapping hjälper dig att hitta ditt driv, identifiera, prioritera och sätta dina mål. Det förtydligar även ditt eget ansvar i processen.

Konflikthantering

Den här utbildningen gör de svåra samtalen enklare och dig tryggare i hur du ska agera och kommunicera. En viktig insikt är att detta är en del av kontakten med andra människor. Under den här kursen får du dels lära dig konstruktiv konfliktlösning, dels att leda de olika typer av svåra samtal som en chef ofta måste ta. Vi hjälper till att ge dig ökat självförtroende, praktiska färdigheter och modet att hantera besvärliga situationer.

Inspirerande ledarskap

Vill du bli bättre på att inspirera och skapa energi i organisationen? Rätt mindset och positiv påverkan är viktigt för att ge ledare och medarbetare förutsättningar att lyckas. Under den här utbildningen får du ökad förståelse och praktiska verktyg för hur du tillsammans med dina medarbetare kan jobba med att skapa rätt attityd, förhållningssätt och beteenden. Här arbetar vi med att se möjligheterna hos individ och organisation för att skapa ett gynnsamt arbetsklimat och nå resultat.

Bli en tydligare ledare

Den här utbildningen riktar sig till dig som är eller ska bli ledare och som vill lära dig grunderna i ledarskap för att bli tydligare i rollen som ledare. Den här utbildningen ger dig tips som gör dig tydligare och som gör att du undviker blindskären. Vi tittar också på vilka utmaningar som just Du står inför i din ledarroll och ger dig konkreta tips på hur du kan utvecklas vidare.

Leda dig själv och andra

Den här utbildningen ökar förståelsen för dina och andras styrkor och olikheter. Det gör att du på ett bättre sätt kan använda dina och andras styrkor och nå bättre resultat! För att kunna leda andra måste vi först leda oss själva. Vi tittar här på vad vi kan göra med vårt eget beteende och förhållningssätt för att påverka andra istället för att försöka ändra andra. Den här dagen ger ökad förståelse för vårt sätt att bidra, relatera och samverka med andra i teamarbete. Vi genomför även en upplevelsebaserad övning, som brukar ge värdefull reflektion kring det egna beteendet.

Förbättrad kommunikation

Vill du bli bättre på att nå fram med det du säger? För att lyckas nå fram behöver du kommunicera på den andres villkor. Den här utbildningen utvecklar och stärker dig i att tackla er ledarroll, genom många praktiska och användbara verktyg för att förbättra kommunikationen. Effektiv kommunikation gör att ni bättre förstår varandra och slipper onödiga missförstånd. Vi har fokus på hur vi kommunicerar med medarbetare, chefer, leverantörer och kunder – det här är en utbildning som passar alla som har en kommunicerande roll.

Medarbetarsamtal

Vill du lyckas med bra medarbetarsamtal? Medarbetarsamtal som du och medarbetaren känner sig bekväma i och som gör nytta. Medarbetarsamtal är ett samtal mellan chef och medarbetare där medarbetaren får mål som känns meningsfulla för honom/henne och som är tydligt kopplade till enhetens eller verksamhetens mål. Du får ta del av ett välbeprövat sätt att genomföra medarbetarsamtal. Med från utbildningen får du även vårt material för medarbetarsamtal, som du kan göra till ert eget.

Leda i förändring

Här får du förståelse för vad som händer i samband med förändringar, verktyg för att hantera förändringsprocesser och kännedom om kraften i förändringar. Det enda som är konstant är förändring, brukar man säga. I alla organisationer utvecklas ständigt processer och arbetssätt. Som ledare i förändring behöver du både planera, förstå hur människor reagerar i förändring och hantera det oväntade. Du får också ett antal förbättringsverktyg som du kan använda i det egna teamet.

Övriga föreläsningar

Sälj så det ryker!

Vad krävs för att sälja mer än vad du vågat drömma om? Öka din försäljning med rätt verktyg! De duktigaste säljarna i dagens samhälle är de som är målfokuserade. Det handlar inte om pengar, utan vad hårt arbete kan ge. Hitta möjligheterna genom att sätta mål. Motivationen och ökat fokus kommer utifrån de mål vi sätter.

Starkt ledarskap genom positiv påverkan

En liten försmak av vårt program i ledarskapsutbildning. Vi hjälper dig med praktiska kommunikationsverktyg för att få alla att sträva åt samma håll. Med förbättrad kommunikation kommer du att kunna påverka andra på ett sätt som gör att de förstår och vill bidra mer till helheten och de resultat som du vill uppnå. Träna upp din förmåga till att lyssna för att verkligen höra och att väcka den inre motivationen.

Mötesbokning – öka din försäljning

Du får lära dig grunderna och strukturen i mötesbokning, och får konkreta verktyg för att bli mer framgångsrik. Ett av de verktyg som du får med dig från kursen är ett skräddarsytt manus. Det är anpassat efter dig och din verksamhet, för att boka möten med nya och befintliga kunder. Du kommer också att få hjälp till att ta fram nya starka motiv till varför kunderna ska boka ett möte med dig.

PR och storytelling seminarium

Du får kunskap och praktisk hjälp med hur du med begränsade resurser bygger och skyddar varumärket. Du får lära dig grunderna i PR och storytelling, dessa verktyg kan du sedan använda för att göra ditt företag mera synligt. På sikt betyder det ett starkare varumärke, fler kunder och bättre lönsamhet. Du får även lära dig hur du ska agera om företaget riskerar negativ publicitet.