Personprofilsanalys

Personprofilsanalys

16PF ®

Personlighetstestet 16PF® (16 Personality Questionnarie) är ett internationellt välkänt personlighetstest för bedömning av olika grundläggande drag i personligheten i 16 dimensioner. Det används främst i samband med ledarutveckling och karriärplanering.

BELBIN -Team Skills®

BELBIN Team Skills mäter beteende och synliggör olikhetens betydelse för att skapa effektiva team. BELBIN används främst för att öka individers och gruppers medvetenhet om eget beteende samt utveckla och förbättra arbetsgruppers effektivitet och resultat. Individens och teamets profiler (egen och andras syn), arbetsrelationer, styrkor och svagheter kartläggs.